Preskočiť ovládanie

VivihoAdresa.info

Viviho stránka o hre go

 

3. ročník Ivovho bleskového handicapového maratónu

Výsledky

Por.MenoTriedaSk.VýhryOdohraté partie
1 Barbora Waczulíková 16k A 7/7 100% 12+ 10+ 23+ 23+ 6+ 8+ 18+  
2 Peter Ožvolda 20k A 9/9 100% 7+ 7+ 4+ 18+ 18+ 9+ 9+ 4+ 17+  
3 Krzysztof Podbiol 3k A 7/8 88% 15+ 6+ 10+ 13+ 6+ 21- 5+ 16+  
4 Jozef Palag 20k A 5/8 63% 7- 7+ 2- 18+ 5- 9+ 9+ 17+  
5 Peter Šimo-Svrček 12k A 5/8 63% 6+ 13+ 13- 6- 7+ 3- 4+ 27+  
6 Ivo Švec 2k A 9/15 60% 8+ 8+ 10+ 3- 10+ 5- 13+ 13- 1- 5+ 3- 14+
14+ 24+ 22-  
7 Tomáš Močkor 20k A 5/10 50% 2- 4+ 2- 5- 18+ 9+ 9+ 18+ 11- 4-  
8 Oliver Waczulík 14k A 2/7 29% 6- 6- 12- 10+ 10+ 15- 1-  
9 Renáta Blanárová 20k A 0/7 0% 7- 7- 2- 2- 4- 4- 17-  
10 Oto Findrich 20k A 0/8 0% 1- 6- 12- 8- 8- 14- 6- 3-  
11 Vladimíra Laššáková 16k B 3/3 100% 25+ 7+ 22+  
12 Boris Karailiev 16k B 5/6 83% 1- 19+ 8+ 10+ 19+ 15+  
13 Peter Lakata 20k B 2/5 40% 6- 5- 6+ 5+ 3-  
14 Ján Milián 5k B 2/5 40% 17- 10+ 6- 6- 16+  
15 Veronika Šmídová 9k B 1/3 33% 3- 8+ 12-  
16 Lucia Miliánová 25k B 1/3 33% 14+ 14- 3-  
17 Marek Jaššo 20k B 1/3 33% 4- 9+ 2-  
18 Iveta Vicenová 20k B 0/6 0% 7- 4- 2- 2- 7- 1-  
19 Peter Petkov Karailiev 1k B 0/3 0% 12- 12- 20-  
20 Xaver Gubáš 3D C 2/2 100% 19+ 26+  
21 Miroslav Poliak 3D C 1/1 100% 3+  
22 Rudolf Krušina 1D C 1/2 50% 6+ 11-  
23 Alexandra Šmídová 14k C 0/2 0% 1- 1-  
24 Lucia Laššáková 5k C 0/1 0% 6-  
25 Ľubica Laššáková 6k C 0/1 0% 11-  
26 Marián Hrdina 1D C 0/1 0% 20-  
27 Rafael Šimo-Svrček 11k C 0/1 0% 5-  

Výsledky Myši maratónu

 1. Barbora Karailieva
 2. Iveta Vicenová
 3. Lucia Laššáková
 4. Renáta Blanárová
 5. Mária Krušinová

3. ročník Ivovho bleskového handicapového maratónu

Propozície

Vyhlasovateľ a generálny sponzor: Ivo Švec.

Termín: Už tradične cez víkend popri majstrovstvách Slovenska v hre go 30. 4. - 1. 5. 2000.

Miesto: Nové Zámky. Presnejšiu polohu si musí nájsť každý sám (prípadne s vhodným doprovodom). Kto nenájde, môže blúdiť ďalej. Vo dvojici to dokonca môže byť aj omnoho príjemnejšia činnosť.

Právo účasti: Každý, kto ovláda pravidlá. Po dohode s hlavným rozhodcom môže hráč na tomto turnaji nastúpiť aj s triedou nižšou, ako 20. kyu.

Časový harmonogram: Maratón sa začína v nedeľu 30. 4. 2000 o 8:00 hod. a končí sa v pondelok 1. 5. 2000 o 14:00 hod. presne. Partie, ktoré sa neskončia do uvedeného času alebo nebude ich výsledok zapísaný najneskôr do 1 minúty po uvedenom čase, nebudú do maratónu započítané.

Prihlášky: Každý sa prihlási tým, že v uvedenom čase odohrá do maratónu aspoň jednu partiu a výsledok zapíše do príslušného formulára.

Hrací systém: Každý hráč si vo svojom voľnom čase namiesto iných príjemných aktivít vyberie pohodlné teplé miestečko na hranie a tiež aj svojho súpera, pričom dvaja hráči môžu navzájom odohrať najviac dve partie. Hrací čas je 2x15 minút, rýchla smrť. Hrá sa s plným handicapom podľa Ivových pravidiel (od japonských sa líšia len tým, že počet handicapových kameňov nie je obmedzený a ukladajú sa počas hracieho času na ľubovoľné priesečníky). Pri rovnej partii je komi 5,5 bodu, pri handicapovej 0,5 bodu.

Kritériá na určenie poradia: Zúčastnení hráči sa najprv podľa počtu odohratých partií rozdelia do troch skupín A, B, C tak, že do skupiny A patrí prvá tretina hráčov (s najväčším počtom odohratých partií), do skupiny B patrí prvá polovica zo zvyšných hráčov a do skupiny C patrí zvyšok. Počet hráčov, ktorí budú zaradení do jednotlivých skupín sa zaokrúhľuje vždy smerom nahor. Celkové poradie sa urobí tak, že najlepšie skončia hráči skupiny A, potom B a nakoniec C, pričom hráči v každej skupine sa usporiadajú podľa nasledovných kritérií:

 1. percento vyhratých partií
 2. pohlavie (no ktoré asi tak Ivo môže uprednostňovať?)
 3. vek (ak sa nepodarí zistiť s dostatočnou presnosťou, tak sa toto kritérium vynechá)
 4. iné (nemusia byť ani dopredu známe a môže to byť napríklad aj podľa Ivových sympatií)

Hlavný (a jediný) rozhodca a organizátor: Ivo, ktorý rieši všetky sporné a výnimočné prípady a prevádza výklad pravidiel a propozícií, prípadne doplnenie chýbajúcich pravidiel. Proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu je možné sa za vhodný úplatok odvolať ku generálnemu sponzorovi.

Štartovné: 1999,- USD (deti do 100 rokov majú zľavu 100%).

Ceny: Budú, ale možno ich bude menej, ako minulý rok.

 1. 100,- SKK
 2. 70,- SKK
 3. 30,- SKK

Ubytovanie a stravovanie: Každý si sám nájde koho chce a čo chce.

Myš maratónu: Je to nová súťaž, ktorá sa po prvý raz uskutoční práve počas tohoto maratónu. Presné pravidlá a postup hlasovania bude upresnený na mieste.

1. ročník Myši maratónu

Propozície Myši maratónu

Generálny sponzor: Ivo Švec.

Termín: Cez víkend popri majstrovstvách Slovenska v hre go 30. 4. - 1. 5. 2000.

Miesto: Nové Zámky.

O čo v súťaži ide: Každý účastník maratónu by sa mal zaujímať o krásy nášho Slovenska. Aby sa táto oku lahodiaca činnosť mohla rozrastať, je vhodné tie najväčšie krásy spropagovať, aby ich mohli oceniť aj iní. A práve preto vznikla aj táto súťaž.

Hlasovacie právo: Každý, kto sa zapojí do Ivovho bleskového handicapového maratónu má právo osobne si vyzdvihnúť u organizátora súťaže maximálne jeden oficiálny hlasovací lístok, ktorý môže použiť sám alebo ho môže hocikomu venovať.

Postup hlasovania: Na oficiálny hlasovací lístok treba napísať meno najkrajšieho alebo najsympatickejšieho dievčaťa prítomného aspoň chvíľu v hracej miestnosti majstrovstiev Slovenska a do stanoveného termínu vložiť do hlasovacej schránky.

Kritériá na určenie poradia: Myšou maratónu pre rok 2000 sa stáva dievča, ktoré získa najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhodne o víťazke generálny sponzor.

Časový harmonogram: Hlasovanie sa začína v nedeľu 30. 4. 2000 o 8:00 hod. a končí sa v pondelok 1. 5. 2000 o 14:00 hod. presne.

Hlavný (a jediný) rozhodca a organizátor: Ivo, ktorý rieši všetky sporné a výnimočné prípady a prevádza výklad pravidiel a propozícií, prípadne doplnenie chýbajúcich pravidiel. Proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu je možné sa za vhodný úplatok odvolať ku generálnemu sponzorovi.

Ceny: Víťazka dostane symbolickú korunku. Ak víťazka nebude prítomná počas vyhlasovania výsledkov, cena prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

Prihlášky: Nie sú potrebné, pretože krása sa nedá kúpiť.

 

Copyright (c) 2006-2024 Vivi, všetky práva vyhradené. Stránka spĺňa štandardy XHTML 1.0 Strict a CSS 2.1.