Preskočiť ovládanie

VivihoAdresa.info

Viviho stránka o hre go

 

Ivov bleskový handicapový maratón

Ivov bleskový handicapový maratón vyhlasuje, organizuje a sponzoruje Ivo Švec. Celá súťaž vznikla spontánne pri majstrovstvách Slovenska v roku 1998 a odvtedy sa stala tradičnou sprievodnou akciou majstrovstiev Slovenska. Prvý ročník ešte nemal presne formulované pravidlá a pozostával z dvoch nezávislých kategórií: o najefektívnejšieho hráča a o najaktívnejšieho hráča. Inšpiráciou pre takéto kategórie boli podobné maratóny organizované popri iných súťažiach v hre go. Ivovi sa takýto spôsob vyhodnocovania nikdy nepáčil a preto sa od druhého ročníka tieto dve kategórie zlúčili a vznikla súťaž s dosť špecifickým spôsobom vyhodnocovania a jedinečnými pomocnými kritériami.

V roku 2000 popri maratóne prebehla aj súťaž o myš maratónu. Nestretla sa však s očakávaným ohlasom a preto už v ďalších rokoch nebola vyhásená.

Od roku 2004 sa žiacke a juniorské kategórie majstrovstiev Slovenska začali konať na inom mieste a v inom čase ako hlavná kategória. A pretože Ivov maratón bol obľúbený hlavne u tých mladších a Ivo sa na majstrovstvách týchto kategórií nenachádzal, tak neprebehol ani maratón.

Od roku 2008 sa z majstrovstiev Slovenska stal otvorený turnaj, ale kvôli nevhodne zmenenému termínu obnova maratónu nebola možná. To sa podarilo až v roku 2010, keď sa majstrovstvá Slovenska vrátili k zaužívanému termínu. V rokoch 2012, 2014 a 2015 sa na majstrovstvách Slovenska Ivo zase nenachádzal, lebo dal prednosť konkurenčnej akcii.

Od roku 2011 podľa rovnakých pravidiel prebiehajú aj ďalšie podobné turnaje.

Víťazi jednotlivých ročníkov

  • Rok 2018 → víťaz: Ondrej Králik, najkrajšie dievča: Dominika Štelbacká
  • Rok 2013 → víťaz: Adrián Lacko, najkrajšie dievča: Zuzana Králiková
  • Rok 2011 → víťaz: Michal Králik, najkrajšie dievča: Katarína Smoláriková
  • Rok 2010 → víťaz: Pavol Lisý ml., najkrajšie dievča: Barbora Waczulíková
  • Rok 2003 → víťaz: Jakub Kráľ
  • Rok 2002 → víťaz: Pavol Lisý ml.
  • Rok 2001 → víťaz: Pavol Lisý ml.
  • Rok 2000 → víťaz: Barbora Waczulíková, myš maratónu: Barbora Karailieva
  • Rok 1999 → víťaz: Ivo Švec
  • Rok 1998 → najefektívnejší hráč: Ján Milián, najaktívnejší hráč: Barbora Waczulíková

Víťazi ďalších maratónov

 

Copyright (c) 2006-2023 Vivi, všetky práva vyhradené. Stránka spĺňa štandardy XHTML 1.0 Strict a CSS 2.1.