Preskočiť ovládanie

VivihoAdresa.info

Viviho stránka o hre go

 

4. ročník Ivovho bleskového handicapového maratónu

Výsledky

Por.MenoTriedaSk.VýhryOdohraté partie
1 Pavol Lisý ml. 14k A 6/6 100% 5+ 5+ 20+ 19+ 15+ 13+  
2 Slavomír Králik 3k A 7/7 100% 16+ 6+ 4+ 8+ 7+ 18+ 14+  
3 Rafael Šimo-Svrček 11k A 2/3 67% 5- 9+ 9+  
4 Oto Findrich 18k A 5/8 63% 12- 7+ 7+ 2- 9+ 8+ 8+ 6-
5 Ivo Švec 2k A 3/6 50% 19+ 1- 1- 3+ 20+ 13+  
6 Juraj Kráľ 19k A 1/3 33% 4+ 2- 10-  
7 Jakub Kráľ 20k A 1/5 20% 8+ 4- 4- 2- 8-  
8 Maroš Kráľ 19k A 1/7 14% 7- 2- 11- 7+ 11- 4- 4-  
9 Jozef Pallag 17k A 0/3 0% 4- 3- 3-  
10 Vladimíra Laššáková 13k B 1/1 100% 6+  
11 Oliver Waczulík 13k B 2/2 100% 8+ 8+  
12 Michal Hynek 13k B 2/2 100% 4+ 17+  
13 Barbora Waczulíková 12k B 1/2 50% 5+ 1-  
14 Jana Petrová 20k B 0/1 0% 2-  
15 Boris Karailiev 9k B 0/1 0% 1-  
16 Martin Lukáč 16k B 0/1 0% 2-  
17 Robert Milián 12k B 0/1 0% 12-  
18 Gabriel Vince 13k B 0/1 0% 2-  
19 Anton Masný 20k B 0/2 0% 5- 1-  
20 Pavol Lisý st. 14k B 0/2 0% 5- 1-  

4. ročník Ivovho bleskového handicapového maratónu

Propozície

Vyhlasovateľ a generálny sponzor: Ivo Švec.

Termín: Už tradične cez víkend popri majstrovstvách Slovenska v hre go 28. 4. - 29. 4. 2001.

Miesto: Erika, ktorá leží na Kojšovskej holi a čaká len na vás. Ani jej nemusíte volať do klubu. Stačí len ísť stále hore a potom dnu. Kto chce, nájde. Kto nenájde, môže si nájsť inú, ale tam maratón neprebehne.

Právo účasti: Každý, kto ovláda pravidlá go. Po dohode s hlavným rozhodcom môže hráč na tomto turnaji nastúpiť aj s triedou nižšou, ako 20. kyu.

Časový harmonogram: Maratón sa začína v sobotu 28. 4. 2001 o 9:00 hod. a končí sa v nedeľu 29. 4. 2001 o 12:30 hod. presne. Partie, ktoré sa neskončia do uvedeného času alebo nebude ich výsledok zapísaný najneskôr do 1 minúty po uvedenom čase, nebudú do maratónu započítané.

Prihlášky: Každý sa prihlási tým, že v uvedenom čase odohrá do maratónu aspoň jednu partiu a výsledok zapíše do príslušného formulára.

Hrací systém: Každý hráč si vo svojom voľnom čase namiesto iných príjemných aktivít vyberie pohodlné teplé miestečko na hranie a tiež aj svojho súpera, pričom dvaja hráči môžu navzájom odohrať najviac dve partie. Hrací čas je 2x15 minút bez byoyomi. Hrá sa s plným handicapom podľa Ivových pravidiel (od japonských sa líšia len tým, že počet handicapových kameňov nie je obmedzený a ukladajú sa počas hracieho času na ľubovoľné priesečníky). Pri rovnej partii je komi 5,5 bodu, pri handicapovej 0,5 bodu.

Kritériá na určenie poradia: Zúčastnení hráči sa najprv podľa počtu odohratých partií rozdelia do troch skupín A, B, C tak, že do skupiny A patrí prvá tretina hráčov (s najväčším počtom odohratých partií), do skupiny B patrí prvá polovica zo zvyšných hráčov a do skupiny C patrí zvyšok. Počet hráčov, ktorí budú zaradení do jednotlivých skupín sa zaokrúhľuje vždy smerom nahor. Celkové poradie sa urobí tak, že najlepšie skončia hráči skupiny A, potom B a nakoniec C, pričom hráči v každej skupine sa usporiadajú podľa nasledovných kritérií:

 1. percento vyhratých partií
 2. pohlavie (no ktoré asi tak Ivo môže uprednostňovať?)
 3. vek (ak sa nepodarí zistiť s dostatočnou presnosťou, tak sa toto kritérium vynechá)
 4. iné (nemusia byť ani dopredu známe a môže to byť napríklad aj podľa Ivových sympatií)

Hlavný (a jediný) rozhodca a organizátor: Ivo, ktorý rieši všetky sporné a výnimočné prípady a prevádza výklad pravidiel a propozícií, prípadne doplnenie chýbajúcich pravidiel. Proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu je možné sa za vhodný úplatok odvolať ku generálnemu sponzorovi.

Štartovné: 1 000 000,- DEM (deti do 100 rokov majú zľavu 100%). O výnimky treba požiadať generálneho sponzora.

Ceny: Budú, v dostatočnom množstve. Minimálne 10 cien je garantovaných.

Ubytovanie a stravovanie: Každý si sám nájde koho chce a čo chce. Sponzor, ktorý by dodával kočky na zjedenie sa ešte nenašiel.

Myš maratónu: Vzhľadom na malý záujem sa táto súťaž neosvedčila, takže nebude. Myšky sa však u organizátora môžu hlásiť individuálne.

Ceny podľa vlastného výberu

 • Šváb v slanom náleve
 • Slovensko
 • Pohár
 • Skákajúca loptička
 • Fotka podľa vlastného scenára (rekvizity si zabezpečuje výherca)
 • Vajce
 • Fialová krava
 • PEZ
 • Goinky veľafarebné
 • Goinky jednofarebné
 

Copyright (c) 2006-2024 Vivi, všetky práva vyhradené. Stránka spĺňa štandardy XHTML 1.0 Strict a CSS 2.1.