Preskočiť ovládanie

VivihoAdresa.info

Viviho stránka o hre go

 

O ratingu

Rating Európskej go federácie je odvodený od ELO systému používaného v šachu. Doladenie systému a konštánt prebehlo v Českej asociácii go a v novembri 1998 sa tento systém stal oficiálnym ratingom Európskej go federácie. Ratingová databáza obsahuje turnaje od 1.1.1996. Od 1.6.1999 sa tento systém v kombinácii s dovtedy používanými klasifikačnými tabuľkami stal aj súčasťou klasifikačného poriadku Slovenskej asociácie go.

Klasifikačná komisia na základe skutočnosti, že v Českej republike sa na turnajoch už dlhšiu dobu nepoužívajú triedy, ale nasadzuje sa podľa ratingu a tiež na základe viacerých návrhov na zmenu, ktoré boli v minulosti zamietnuté, predložila návrh nového klasifikačného poriadku, ktorý bol schválený výborom SAG s platnosťou od 1.1.2014. Od tohoto dátumu bolo zrušené používanie klasifikačných tabuliek a dočasných tried a nové triedy už presne zodpovedajú ratingu.

Výraznou programátorskou zmenou prešla aj moja stránka s ratingom. Pretože výpočet tried sa oproti minulosti výrazne zjednodušil, mohol som zrealizovať automatické prepojenie na Európsku go databázu (EGD) a automaticky aktualizovať rating a triedy slovenských hráčov go. Automatická kontrola a aktualizácia ratingu momentálne prebieha každú pol hodinu (26 a 56 minút od celej hodiny).

Zmena nastala aj v zobrazovaní údaja DGor. Tento údaj je uvádzaný na stránke EGD iba u hráčov, ktorí sa v poslednej dobe zúčastnili nejakého turnaja. Pri manuálnej aktualizácii ratingu som tento údaj preberal a uvádzal. V automaticky preberaných údajoch sa však už tento údaj nenachádza. Pravdepodobne ho nemajú uložený priamo v databáze a asi je iba vypočítavaný. Nejedná sa o žiaden dôležitý údaj, tak som ho teda začal vypočítavať aj ja. Z tohoto dôvodu môžu nastať odchýlky najmä z dôvodu zaokrúhľovania alebo pri nejakých systémových zmenách v EGD.

A pretože EGD nepoužíva diakritiku, tak každý nový slovenský hráč najprv preberie meno a priezvisko z EGD a ja ho neskôr ručne opravím a doplním mu klub.

S prechodom na nový systém som tiež zrušil manuálne zasielané súbory s ratingom. Každý, kto má záujem byť ihneď informovaný o každej zmene slovenského ratingu nech mi dá vedieť a ja ho zaradím medzi príjemcov automaticky rozosielaného mailu so zmenami. Na požiadanie je samozrejme možné aj odhlásenie z tohoto zoznamu. A bez akéhokoľvek upozornenia bude z tohoto zoznamu zrušený každý, u koho budú zaznamenané problémy s doručovaním mailov.

 

Copyright (c) 2006-2023 Vivi, všetky práva vyhradené. Stránka spĺňa štandardy XHTML 1.0 Strict a CSS 2.1.