Preskočiť ovládanie

VivihoAdresa.info

Viviho stránka o hre go

 

8. ročník Ivovho bleskového handicapového maratónu

Výsledky

Por.MenoTriedaSk.VýhryOdohraté partie
1 Michal Králik 11k A 10/11 91% 5+ 5+ 6+ 6+ 4- 4+ 11+ 11+ 10+ 10+ 2+  
2 Pavol Lisý ml. 5D A 10/14 71% 6+ 6+ 5+ 5- 9- 10+ 8+ 1- 3+ 16+ 16+ 8+
4+ 3-  
3 Adrián Lacko 17k A 11/19 58% 5- 6- 16- 16+ 6- 9- 10+ 10+ 11+ 11+ 2- 4+
4+ 14- 12+ 12+ 2+ 13- 15+  
4 Ivo Švec 3k A 7/14 50% 10+ 1+ 1- 8- 3- 3- 10+ 8- 6+ 6+ 13- 2-
12+ 12+  
5 Slavomír Králik 4k A 5/13 38% 2- 2+ 3+ 1- 1- 8- 14+ 9+ 10- 18+ 8- 7-
7-  
6 Marek Fülle 3k A 4/11 36% 2- 2- 3+ 3+ 1- 1- 9+ 9- 17+ 4- 4-  
7 Ondrej Králik 20k B 4/5 80% 12+ 5+ 5+ 15+ 15-  
8 Peter Smolárik 2k B 6/9 67% 4+ 10- 11+ 11+ 2- 5+ 2- 4+ 5+  
9 Marek Smolárik 16k B 5/10 50% 10- 2+ 11- 3+ 5- 12+ 12+ 6+ 6- 13-  
10 Katarína Smoláriková 16k B 3/10 30% 9+ 2- 4- 8+ 3- 3- 1- 1- 5+ 4-  
11 Ladislav Virág ml. 3k B 1/7 14% 9+ 1- 1- 8- 8- 3- 3-  
12 Zuzana Králiková 20k B 0/7 0% 3- 3- 9- 9- 7- 4- 4-  
13 Július Masarovič 11k C 3/3 100% 4+ 3+ 9+  
14 Mikuláš Truchan 15k C 1/2 50% 5- 3+  
15 Jana Králiková 20k C 1/3 33% 7- 7+ 3-  
16 Maroš Kráľ 3D C 1/4 25% 3+ 3- 2- 2-  
17 Stanislav Jakubec 1k C 0/1 0% 6-  
18 Milan Jadroň 1k C 0/1 0% 5-  

8. ročník Ivovho bleskového handicapového maratónu

Propozície

Vyhlasovateľ a generálny sponzor: Ivo Švec.

Termín: Tradične popri majstrovstvách Slovenska v hre go 11. - 15. 5. 2011.

Miesto: Betliar, Penzión pri kaštieli Betliar.

Právo účasti: Každý, kto aspoň trochu ovláda pravidlá go. Po dohode s generálnym sponzorom môže hráč na tomto turnaji nastúpiť aj s triedou nižšou, ako 20. kyu.

Časový harmonogram: Maratón sa začína v stredu 11. 5. 2011 o 18:00 hod. a končí sa v nedeľu 15. 5. 2011 po 12:30 hod. Rozhodujúci je čas stanovený hlavným rozhodcom. Partie, ktoré sa neskončia do stanoveného času alebo nebude ich výsledok zapísaný najneskôr do 1 minúty po stanovenom čase, nebudú do maratónu započítané.

Prihlášky: Každý sa prihlási tým, že v uvedenom čase odohrá do maratónu aspoň jednu partiu a výsledok zapíše do pripraveného formulára.

Hrací systém: Každý hráč si vo svojom voľnom čase namiesto iných príjemných aktivít vyberie pohodlné teplé miestečko na hranie a tiež aj svojho súpera, pričom dvaja hráči môžu navzájom odohrať najviac dve partie. Hrací čas je 2x15 minút bez byoyomi. Hrá sa s plným handicapom podľa Ivových pravidiel (od japonských sa líšia len tým, že počet handicapových kameňov nie je obmedzený a ukladajú sa počas hracieho času na ľubovoľné priesečníky). Pri rovnej partii je komi 6,5 bodu, pri handicapovej 0,5 bodu. Po skončení partie hráči musia správne zapísať výsledok do pripraveného formulára. Každý do svojho riadku zapíše číslo súpera a znak + (výhra) alebo – (prehra) a vo vlastnom záujme si skontroluje, či to isté urobil aj jeho súper. Nesprávne alebo neúplne zapísané výsledky sa do súťaže nepočítajú!

Kritériá na určenie poradia: Zúčastnení hráči sa najprv podľa počtu odohraných partií rozdelia do troch skupín A, B, C tak, že do skupiny A patrí prvá tretina hráčov s najväčším počtom odohraných partií, do skupiny B patrí prvá polovica zo zvyšných hráčov a do skupiny C patrí zvyšok. Počet hráčov, ktorí budú zaradení do jednotlivých skupín sa zaokrúhľuje vždy smerom nahor. Celkové poradie sa urobí tak, že najlepšie skončia hráči skupiny A, potom B a nakoniec C, pričom hráči v každej skupine sa usporiadajú podľa nasledovných kritérií:

  1. percento vyhratých partií
  2. pohlavie (no ktoré asi tak Ivo môže uprednostňovať?)
  3. vek (ak sa nepodarí včas zistiť s dostatočnou presnosťou, tak sa vynechá)
  4. iné (najmä podľa Ivových sympatií)

Hlavný (a jediný) rozhodca a organizátor: Ivo, ktorý rieši všetky sporné a výnimočné prípady, prevádza výklad pravidiel a propozícií, prípadne doplnenie chýbajúcich pravidiel. Proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu je možné sa za vhodný úplatok odvolať ku generálnemu sponzorovi.

Štartovné: 10 825,- BDT (Bangladéšská taka). Deti do 100 rokov majú zľavu 100%. O výnimky treba požiadať generálneho sponzora.

Ceny: Pre najlepších 9 hráčov sú pripravené sladké odmeny. V prípade neúčasti oceneného pri vyhlasovaní výsledkov cena prepadá v prospech ďalších miest.

Špeciálna cena: Pre najkrajšie dievča súťaže. Stane sa ňou tá, ktorá vyhrá najviac partií nad chlapcami (v prípade rovnosti lepšie umiestnená v maratóne). Nedá sa to síce dokázať, ale je tu určitá možnosť, že pri hre s pekným dievčaťom sa chlapci viac zamerajú na obdivovanie krás našej prírody a menej na hru samotnú.

Ubytovanie a stravovanie: Každý sa vyspí kde chce a s kým chce a jesť pri tom nemusí.

 

Copyright (c) 2006-2024 Vivi, všetky práva vyhradené. Stránka spĺňa štandardy XHTML 1.0 Strict a CSS 2.1.