Preskočiť ovládanie

VivihoAdresa.info

Viviho stránka o hre go

 

6. ročník Ivovho bleskového handicapového maratónu

Výsledky

Por.MenoTriedaSk.VýhryOdohraté partie
1 Jakub Kráľ 15k A 10/12 83% 5+ 5+ 4+ 4- 6+ 6+ 8+ 8+ 10+ 3- 15+ 9+
2 Barbora Waczulíková 7k A 4/5 80% 9+ 5+ 11+ 11+ 5-  
3 Pavol Lisý ml. 10k A 4/5 80% 9- 13+ 12+ 10+ 1+  
4 Barbora Karailieva 13k A 5/8 63% 7- 5+ 5- 1+ 1- 14+ 6+ 14+  
5 Ivo Švec 2k A 4/11 36% 7- 9- 10+ 10- 4- 4+ 2- 1- 1- 6+ 2+  
6 Katarína Smoláriková 20k A 1/5 20% 1- 1- 5- 11+ 4-  
7 Martin Strelka 1k B 2/2 100% 5+ 4+  
8 Lőrinc Kis 20k B 2/4 50% 13+ 12+ 1- 1-  
9 Pavol Lisý st. 10k B 2/4 50% 3+ 5+ 2- 1-  
10 Ján Králik 16k B 1/4 25% 5- 5+ 1- 3-  
11 Magdaléna Lisá 20k B 0/3 0% 2- 6- 2-  
12 Daniel Lisý 20k B 0/2 0% 8- 3-  
13 Daniel Kosár 20k B 0/2 0% 3- 8-  
14 Peter Petkov Karailiev 2D B 0/2 0% 4- 4-  
15 Ľubomír Smolárik 18k C 0/1 0% 1-  

6. ročník Ivovho bleskového handicapového maratónu

Propozície

Vyhlasovateľ a generálny sponzor: Ivo Švec.

Termín: Už tradične cez víkend popri majstrovstvách Slovenska v hre go 2. 5. - 4. 5. 2003.

Miesto: Zlatá Idka. Kto nenašiel, možno našiel niečo iné, lepšie.

Právo účasti: Každý, kto ovláda pravidlá go. Po dohode s generálnym sponzorom môže hráč na tomto turnaji nastúpiť aj s triedou nižšou, ako 20. kyu.

Časový harmonogram: Maratón sa začína v piatok 2. 5. 2003 o 18:00 hod. a končí sa v nedeľu 4. 5. 2003 o 14:00 hod. presne. Partie, ktoré sa neskončia do uvedeného času alebo nebude ich výsledok zapísaný najneskôr do 1 minúty po uvedenom čase, nebudú do maratónu započítané.

Prihlášky: Každý sa prihlási tým, že v uvedenom čase odohrá do maratónu aspoň jednu partiu a výsledok zapíše do príslušného formulára.

Hrací systém: Každý hráč si vo svojom voľnom čase namiesto iných príjemných aktivít vyberie pohodlné teplé miestečko na hranie a tiež aj svojho súpera, pričom dvaja hráči môžu navzájom odohrať najviac dve partie. Hrací čas je 2x15 minút bez byoyomi. Hrá sa s plným handicapom podľa Ivových pravidiel (od japonských sa líšia len tým, že počet handicapových kameňov nie je obmedzený a ukladajú sa počas hracieho času na ľubovoľné priesečníky). Pri rovnej partii je komi 6,5 bodu, pri handicapovej 0,5 bodu. Po skončení partie hráči musia správne zapísať výsledok do pripraveného formulára. Každý do svojho riadku zapíše číslo súpera a + (výhra) alebo – (prehra). Nesprávne alebo neúplne zapísané výsledky sa do súťaže nepočítajú!

Kritériá na určenie poradia: Zúčastnení hráči sa najprv podľa počtu odohraných partií rozdelia do troch skupín A, B, C tak, že do skupiny A patrí prvá tretina hráčov (s najväčším počtom odohraných partií), do skupiny B patrí prvá polovica zo zvyšných hráčov a do skupiny C patrí zvyšok. Počet hráčov, ktorí budú zaradení do jednotlivých skupín sa zaokrúhľuje vždy smerom nahor. Celkové poradie sa urobí tak, že najlepšie skončia hráči skupiny A, potom B a nakoniec C, pričom hráči v každej skupine sa usporiadajú podľa nasledovných kritérií:

  1. percento vyhratých partií
  2. pohlavie (no ktoré asi tak Ivo môže uprednostňovať?)
  3. vek (ak sa nepodarí včas zistiť s dostatočnou presnosťou, tak sa vynechá)
  4. iné (najmä podľa Ivových sympatií)

Hlavný (a jediný) rozhodca a organizátor: Ivo, ktorý rieši všetky sporné a výnimočné prípady, prevádza výklad pravidiel a propozícií, prípadne doplnenie chýbajúcich pravidiel. Proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu je možné sa za vhodný úplatok odvolať ku generálnemu sponzorovi.

Štartovné: 666 666,- CZK (deti do 100 rokov majú zľavu 100%). O výnimky treba požiadať generálneho sponzora.

Ceny: Pre najlepších 9 hráčov sú pripravené sladké odmeny. V prípade neúčasti oceneného pri vyhlasovaní výsledkov cena prepadá v prospech ďalších miest.

Ubytovanie a stravovanie: Každý sa vyspí kde chce a s kým chce a jesť pri tom nemusí.

Myš maratónu: Vzhľadom na malý záujem sa táto súťaž neosvedčila, takže nebude. Doteraz jediná myška a aj viacero vhodných kandidátok nás však bude počas maratónu obšťastňovať svojou prítomnosťou, takže neváhajte, určite sa budete mať na čo pozerať.

 

Copyright (c) 2006-2024 Vivi, všetky práva vyhradené. Stránka spĺňa štandardy XHTML 1.0 Strict a CSS 2.1.